วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงงานระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2552

1.เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวโทรออกอัตโนมัติ
นางสาวสุกัญญา กาวินันท์
นางสาวญาดา สิงห์แก้ว
นางสาวอัจจิมา กาศรี
นายประพงศื สารใจวงศ์
2.ลำโพงสนาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น